Untitledel otro
lo que escuchas
yo no oigo
tu lenguaje
no significa*
aquí
tu historia
no es
“La historia”
es
tu historia
Sólo.


(4.543 mil millones de años)


Tu valor
y valores
pierden solidez a su paso

borran sus huellas
del tejido óseo a la epidermis
microscópicos trazos

en errante sudor
transmutan

sobre tu cuerpo
que no representa
ningún otro.


︎

In English:

You
the other
what you listen
I hear not
your language
does not mean*
“here”
your history
It is not
The history
It is
your story

Only


Your value
and values
lose solidity in their paths
from the bone to the epidermis
microscopic sweat drops
transmuting over  your body
which does not represent
Any other


*In the original both: “your language doesn’t have meaning here” and “your language doesn’t mean/express the concept of here”

(Translation by the author)
In Finnish:

Sinä
toinen
sitä mitä kuuntelet
minä en kuule
kielesi
ei merkitse
täällä
historiasi
ei ole
“Historiaa”
se on
vain
sinun tarinasi*.

Sinun arvosi
ja arvot
menettävät lujuuttaan reitillään
pyyhkivät jälkensä
luukudoksesta orvasketeen
mikroskooppiset luonnokset
harhailevassa hiessä
kehollasi
joka ei edusta
ketään toista.


* Alkukielisessä runossa sana historia kahdessa eri merkityksessä, sekä historiana että tarinana (Käänt. huom.).

(Translation Anne Ketola)